News and Events

मूल्य शृङ्खलामा छनौट गरिएका वस्तुहरु

आयोजनाले त्यस्ता बाली तथा वस्तुहरुलाई लक्षित गरेको छ जसको आयोजना क्षेत्रका ग्रामिण जनताहरुको जिविकोपार्जनमा ठुलो प्रभाव पार्दै आएको छ। मूल्य शृङ्खलामा छनौट गरिएका वस्तुहरु यस प्रकार छन्।

  • स्याउ
  • अदुवा
  • बेसार
  • खसी/बोका
  • टिमुर
  • बेमौसमी तरकारी
  • तरकारी बीउ