News and Events

आयोजनाको संस्थागत संरचना

यस आयोजनाको संस्थागत संरचना अनुसार माथिल्लो तहमा आयोजना स्टेयरी∙ कमिटि रहने छ। कमिटीको अध्यक्ष कृषि विकास मन्त्रालयका सचिवज्यू रहनेछन् । यस कमिटीले आयोजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि नीति निर्देशन, सुझाव, सल्लाह एवं मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ । मुख्यरुपमा निम्न तीनवटा इकाईहरु आयोजनको समन्वय संरचना अन्तर्गत रहनेछन्।

  • प्रोजेक्ट स्टेयरीङ  कमिटी
  • एरिया बेस्ड प्रोजेक्ट कन्सलटेटिभ एण्ड कोओर्डिनेशन ग्रुप
  • HAVP एग्रीविज्नेश वर्किङ ग्रुप

त्यसैगरी जिल्लास्तरमा HAVP वर्किङ ग्रुप र सार्वजानिक लेखापरिक्षण कमिटिहरु रहने छ। तिनीहरुको मुख्यकाम आयाजनको’ मूल्य शृङ्खलामा आधारीत कार्यहरुको अनुगमन, मुल्यांकन सहयोग तथा उचित सल्लाह प्रदान गर्नु हो ।