News and Events

आयोजनाको कार्यक्षेत्र

यस आयोजना ३ ओटा सडक खण्ड ( छिन्चु–जाजरकोट, सुर्खेत–दैलेख र सुर्खेत–जुम्ला (कर्णाली लोकमार्ग) आसपासका ७ जिल्लाहरुमा कार्यान्वयन भएको छ । आयोजनाका जिल्लाहरु निम्नानुसार छन् ।

मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र (६): सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट, र जुम्ला ।

सुदुरपश्चिमाञ्चलविकास क्षेत्र (१): अछाम