English||Nepali
हाइलाइटहरू:
भुक्तानीका लागि प्राप्त विलहरुको सार्वजनिकरण

समाचार

परिचय

उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना (HVAP) कृषि विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (IFAD) को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालन भएको आयोजना हो । आयोजना ५ जुलाई २०१० मा नेपाल सरकार र IFAD  बीच सम्झौता भई सञ्चालनमा आएको हो ।  यो आयोजना आ.व. ०६७/६८ बाट संचालनमा रहेको छ र आयोजनाको अवधि ६ वर्षको रहेको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालय यस आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य संस्था हो । त्यसै गरी नेदरल्याण्डस् विकास नियोग (SNV) र कृषि उद्यम केन्द्र (AEC) यस आयोजनाका कार्यान्वयन साझेदार संस्थाहरुका रुपमा रहेका छन् । आयोजनाको लक्ष्य तथा उदेश्य निम्नानुसार छन् ।

लक्ष्यः

मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताहरुको गरिबी तथा जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्नु यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।

उद्देश्यः

ग्रामीण क्षेत्रका गरिब जनता, विशेष गरी महिला तथा सिमान्तकृत समूहहरुलार्इ उच्च मूल्य कृषि वस्तु र गैरकाष्ठ वन पैदावर तथा जडीबुटी जन्य वस्तुहरुको मूल्य श्रंखला बजारमा पहुँच पु¥याएर उच्च आम्दानी तथा रोजगारीको अवसर बढाउनुको साथै बजारको माग र अवसर अनुसार निजी कृषि व्यवसायीहरु सँग सम्झौताको आधारमा व्यवसाय चलाउने क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु यस आयोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।