English||Nepali
हाइलाइटहरू:
भुक्तानीका लागि प्राप्त विलहरुको सार्वजनिकरण
HVAP MIS
Grantee List
Check Mail

समाचार

परिचय

उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना (HVAP) कृषि विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (IFAD) को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालन भएको आयोजना हो । आयोजना ५ जुलाई २०१० मा नेपाल सरकार र IFAD  बीच सम्झौता भई सञ्चालनमा आएको हो ।  यो आयोजना आ.व. ०६७/६८ बाट संचालनमा रहेको छ र आयोजनाको अवधि ६ वर्षको रहेको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालय यस आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य संस्था हो । त्यसै गरी नेदरल्याण्डस् विकास नियोग (SNV) र कृषि उद्यम केन्द्र (AEC) यस आयोजनाका कार्यान्वयन साझेदार संस्थाहरुका रुपमा रहेका छन् । आयोजनाको लक्ष्य तथा उदेश्य निम्नानुसार छन् ।

लक्ष्यः

मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताहरुको गरिबी तथा जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्नु यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।

उद्देश्यः

ग्रामीण क्षेत्रका गरिब जनता, विशेष गरी महिला तथा सिमान्तकृत समूहहरुलार्इ उच्च मूल्य कृषि वस्तु र गैरकाष्ठ वन पैदावर तथा जडीबुटी जन्य वस्तुहरुको मूल्य श्रंखला बजारमा पहुँच पु¥याएर उच्च आम्दानी तथा रोजगारीको अवसर बढाउनुको साथै बजारको माग र अवसर अनुसार निजी कृषि व्यवसायीहरु सँग सम्झौताको आधारमा व्यवसाय चलाउने क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु यस आयोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।